fredag, december 18, 2009

Klimaundervisning for de ældste klasser – et lærestykke


Mens mange af os krydser fingre for, at verdens mægtigste politikere også optræder som ansvarlige ledere i forhold til klimaet, undres jeg gang på gang over de såkaldte klimaskeptikeres opfattelse.

Sågar oplevede jeg forleden aften en ellers indsigtsfuld person hævde, at han mente, at CO2 forøgelsen var en virkning af jordens opvarmning og altså ikke det omvendte.

Og så var han i øvrigt ikke i tvivl om, at det hele var naturligt, og at vi mennesker ikke havde ansvaret for ændringerne.

Dens slags opfattelser går over min forstand, men det er vist min egen skyld.

Fra forskningen i science education har mange års fokus på begrebsudvikling og naturvidenskabelig forståelse dokumenteret, hvor let der sker det, at den ’rigtige videnskabelige’ forståelse fra naturfagsundervisningen til dagligt viger for personers private begreber og opfattelser.

Det kan vi vel leve med i mange sammenhænge, men når det drejer sig om så afgørende problemer som klimaet globalt og vore børnebørns fremtid, så kan man kun være betænkelig.

Et kyrofæ som Bjørn Lomborg har ikke blot haft medvind, fordi han er dygtig og stiller nogle umiddelbart fornuftige spørgsmål, men også og vist især, fordi han hælder benzin på klimaskeptikernes bål, og bliver en kærkommen gave til de interesser, der ikke ønsker reduktioner i brugen af fossile brændstoffer.

Per Meilstrup skriver under overskriften


’Tillykke til den sorte lobby 2: En effektiv kampagne’
blandt andet følgende:

”Kampagnen for at skabe uklarhed omkring den videnskabelige konsensus på området er velkendt og dokumenteret, bedst i James Hoggans fremragende “Climate Cover-up”, hvor han kortlægger mere end 10 års intens og succesrigt anti-klima lobbyarbejde, først og fremmest i USA.

Med finansiering fra bl.a. Exxon Mobil og andre olie- og kulselskaber er det lykkedes tænketanke med troværdigt klingende navne som f.eks. Information Council on the Environment (ICE) og Competitive Enterprise Institute (CEI) og en række dygtige kommunikatører som f.eks. Fred S. Singer og Timothy Ball at orkestrere en byge af koordinerede og medie-egnede budskaber, der modsiger den etablerede videnskab på området.

Budskaberne er i bedste fald stærkt selektive, i værste fald direkte løgnagtige, men ikke desto mindre bliver de viderebragt af førende politikere og medier. Så sent som i det seneste år har Exxon Mobil investeret hundredetusinder af pund i anti-lobbyen. Ikke mindst medierne er glade for de sensationelle “de-har-jo-ikke-noget-på-budskaber”. ”

Selve Meilstrups blog indlæg er fremragende stof til undervisning om klima på de store klassetrin i folkeskolen og til gymnasiet.


Men indlægget, der sobert fremstiller nogle sagsagter, bliver ekstra godt til undervisningen, når man inddrager de kommentarer, som følger efter Meilstrups udredning. Her afspejles tydeligt en række mere eller mindre heldige formuleringer af holdninger og beklikkelser af Meilstrups grundlag.

Med andre ord, der er masser af stof til eftertanke om, hvad der bygges op af sandheder og fordrejelser i tilknytning til et meget alvorligt problem som det globale klimas forandring.

Som supplement til klimadebatten er der også gode informationer og visualisering at hente på Googles Klima http://www.google.dk/intl/da/landing/cop15/

Klimaundervisning .dk kan du også finde mange ideer mv. http://klimaundervisning.dk/

Er du lidt mere overordnet interesseret i, hvordan vi kommer videre med klimaundervisning og uddannelse for bæredygtig uddannelse i det hele taget bør du få fat i den gratis rapport her om uddannelse, klima og bæredygtig udviklinghttp://uddannelse.blogspot.com/

tirsdag, december 01, 2009

Indvielsen af det Mobile Science Center

Onsdag den 9. dec. kl. 10 –11Det Mobile Science Center skal indvies på Rådhuspladsen i København


INVITATION til indvielsen

Kom og vær med til indvielsen af det Mobile Science Center Onsdag den 9. dec. kl. 10 –11 på Rådhuspladsen under COP15

Anders Lund Madsen er konferencier ved indvielsen af det Mobile Science Center

Anders Lund Madsen vil guide Undervisningsminister Bertel Haarder og børn fra den
danske delegation til UNICEFs børnetopmøde rundt i energibyen. Her vil de møde
direktør for Amagerforbrænding Ulla Röttger, Teknik– og Miljøborgmester Klaus
Bondam og Børne– og Ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard.

Nyt unikt undervisningskoncept for naturfagsundervisning
Det Mobile Science Center er et helt nyt innovativt undervisningskoncept bestående
af en kæmpe samlesæt-by med 6 huse, to eldrevne affaldsbiler, en solfabrik, en vindfabrik
og en biomassefabrik.

I byen vil elever lave strøm og varme fra minikraftværk,
som bliver brugt til at oplyse og opvarme byen. Den resterende varme bliver brugt til
at bage dejlige bæredygtige pandekager til de fremmødte.

Det Mobile Science Center kan opleves fra 7.-18dec. 2010
Det Mobile Science Center indtager Rådhuspladsen alle dage under COP15. Herefter
indtager det Mobile Science Center skoler i Københavnsområdet.

En gamemaster fra Miljøtjenesten hjælper med at opbygge, styre og nedpakke byen, når science centret kommer ud på skolerne.

Målgruppe: 7. - 10. klasse

Fag: Fysik/ kemi, samfundsfag, teknologiværksted, naturfag og iværksætter

Periode: Skoler kan booke det Mobile Science Center fra foråret 2010. Hold øje med www.groen-skole.kk.dk for nærmere information.

Lokalitet: Det Mobile Science Center står i skolens egen gård i de tre dage, som forløbet kører over.

Tilmelding: www.groen-skole.kk.dk fra foråret 2010.

søndag, juni 14, 2009

Lær dine elever at huske bedre

Du kan hjælpe de af dine elever, som synes, de husker dårligt, til at blive meget bedre til at huske.

Der er nemlig en række teknikker til bedre hukommelse, som har været brugt siden oldtiden.

Disse husketeknikker er bare ikke kendt af ret mange mennesker. Du kan derfor virkeligt give nogle af dine elever en kraftigt hjælpende hånd ved at lære dem disse teknikker til bedre at kunne huske i skolen og i det hele taget.

Jeg har samlet nogle introducerende husketeknikker her.

Alle, der har problemer med hukommelsen, kan blive bedre til at huske.
Jeg har selv dagligt glæde af at vide, hvordan jeg kan huske bedre og dermed har en strategi for at klare mig, når jeg for alvor skal kunne huske noget, jeg ellers vil have svært ved at holde i hukommelsen.

I virkeligheden er det jo for dårligt, at vi har så lidt opmærksomhed på, hvordan vi kan hjælpe eleverne til at bruge deres hjerne noget bedre - i øvrigt ikke bare for at kunne huske bedre, men i det hele taget for at kunne bruge hjernen bedre.

torsdag, maj 07, 2009

Fagdidaktik får sit eget forskningsprogram på DPU

Fagdidaktik drejer sig om overvejelser over, hvad og hvordan der skal og kan undervises i i forhold til forskellige skolefag og andre undervisningsfag, samt hvordan den faglige undervisning foregår i praksis på skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Fagdidaktik har altid været en del af DPUs opgave og ikke mindst af den tradition, som DPU blev dannet ud fra, nemlig oprindelig ved en sammenlægning af Danmarks Lærerhøjskole, Pædagoghøjskolen og Danmarks Pædagogiske Institut i år 2000. På Danmarks Lærerhøjskole var der etablerede fagdidaktiske miljøer inden for de fleste skolefag. Selv har jeg siden 1975 været en del af miljøet, der arbejdede med fagdidaktik i relation til en række områder, nemlig oprindelig biologisk fagdidaktik, siden bredere som fagdidaktik på tværs af folkeskolens naturfag.
Desuden har jeg været meget optaget af didaktiske spørgsmål vedr. miljøundervisning, og i senere år didaktik i forhold til uddannelse for bæredygtig udvikling. Denne forskning skete i begyndelsen i Center for Miljø- og Sundhedsundervisning og fra 2000 i Forskningsprogram for Miljø og Sundhedspædagogik.

Om de sidst nævnte didaktikker skal kaldes for 'fagdidaktik' er vist lidt af en smagssag, idet disse områder hverken eksisterer som selvstændige skolefag eller videnskabsfag. Men under alle omstændigheder er der fuldstændige parelleller mellem typerne af forskningsspørgsmål for fagdidaktik og for de andre tværgående områder, miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling.

Siden omdannelsen af Danmarks Lærerhøjskole (DLH) til Danmarks Pædagogiske Universitet har fagdidaktikken ved DPU haft stadigt vanskeligere vilkår både bemandingsmæssigt, og fordi vores traditionelle store opgave med videreuddannelse af folkeskolens lærere blev taget fra os og lagt ud til de dengang nydannede centre for videregående uddannelse (CVU'er). Denne var nemlig også ofte knyttet tæt til arbejde med udvikling på skolerne og forskellige former for følgeforskning eller aktionsforskning. Mange vil nok blandt andet huske MUVIN projektet som et godt eksempel for dette.

Nu er der imidlertid - langt om længe - for alvor ved at blive sat mere fokus på fagdidaktikken på DPU, idet der nu etableres et separat forskningsprogram for fagdidaktik, se nedenstående invitation til indvielsen af forskningsprogrammet.


 • Åbning af Forskningsprogram for Fagdidaktik
  25. maj 2009 kl. 14.00-16.00

  Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
  Tuborgvej 164, 2400 København NV, Bygning D – lokale D169


  Program

  Velkomst Ved Dekan Lars Qvortrup, DPU

 • Velkomst og præsentation af Forskningsprogram for Fagdidaktik og af programleder Institutleder Martin Bayer, Institut for Didaktik, DPU

 • Udfordringer til et forskningsprogram i fagdidaktik i et nationalt og internationalt perspektiv Ved Programleder for Forskningsprogram i Fagdidaktik

 • Fagdidaktik i et lærerperspektiv – samarbejdet mellem professionshøjskolerne og Forskningsprogrammet for Fagdidaktik Prodekan Chresten Kruckov, Professionshøjskolen UCC

 • Fagdidaktik i et universitetsperspektiv – samarbejdet mellem Syddansk Universitet og Forskningsprogrammet for Fagdidaktik ved Professor Ellen Krogh, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet

Institut for Didaktik er efterfølgende vært ved en reception.

Alle er velkomne, men af hensyn til planlægningen beder vi om

tilmelding senest 20. maj på via www.dpu.dk/kalender

mandag, maj 04, 2009

Pædagogisk brug af nationale testresultater skal gå hånd i hånd med fejltypeanalyser - Nyt fra DPU

Ny omfattende analyse af 28 års international forskning viser, at nøglen til pædagogisk brug af nationale test er respons og fejltypeanalyser.

Nationale test er gode til benchmarking og kvalitetssikring, og en ny undersøgelse fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning på DPU, Aarhus Universitet, peger på, at man kan styrke anvendelsen af lærerens pædagogiske brug ved at tilbyde respons- og/eller fejltypeanalyser af elevernes besvarelser.

"Læreruddannelsen bør derfor inddrage lærerkompetencer til både at udvikle lokale test og til at fortolke faglige analyser af testdata fra centralt producerede instanser," siger professor Sven Erik Nordenbo fra Clearinghouse.

Tolkningen af "pædagogisk brug af test" i betydningen "pædagogisk brug af testdata" er svagt belyst forskningsmæssigt.
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har undersøgt de sidste 28 års forskning og har kun fundet 61 undersøgelser på verdensplan, der beskæftiger sig med den pædagogiske anvendelse af test.

En samlet vurdering viser, at fordelene ved introduktion af formelle test ikke kan opvejes af de negative virkninger, som disse test har især for de svagere præsterende elevers vedkommende.
Elevernes testresultater stiger ved indførelse af test, men først efter nogle år. Annonceringen af, at der skal testes kan udløse følelsesreaktioner som nervøsitet og angst. Eleven forbereder sig på testen ved at lære udenad og memorere sætninger.

Der er en stærk evidens for, at de testdata, som testen genererer, kan virke ind på elevens fremtidige motivation og selvværd. Højt præsterende elever styrkes i motivation og selvværd, mens det modsatte er tilfældet for svagt præsterende elever. Også lav tiltro til egen dygtighed indvirker negativt på elevens testpræstation, motivation og selvværd.

"Test anvendt som pædagogisk/didaktisk redskab i tilknytning til formativ evaluering, af de test, der er forankret i klassens daglige liv og lærernes pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen, har større chance for at blive anvendt pædagogisk end test, der er centralt administrerede," siger professor Sven Erik Nordenbo.

Baggrundsfaktorer som lærerens køn, alder, socioøkonomiske baggrund og etnicitet, spiller i det store og hele ingen rolle i de kortlagte undersøgelser.

Download
Teknisk rapport "Pædagogisk brug af nationale test - et systematisk review" (pdf)
Udtræk af hovedresultater fra rapporten (word) LÆS VIDERE I POSTEN
Professor Sven Erik Nordenbos præsentation af resultater (powerpoint)

Yderligere oplysninger om Pædagogisk brug af nationale testresultater:
Sven Erik Nordenbo, professor, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet E: sen@dpu.dk T: direkte: 8888 9980; privat: 3259 3347; mobil (arbejde) 4025 6791; mobil (privat) 2679 2354

Pædagogisk brug af test - hovedresultater

Dette systematiske review er gennemført på et grundlag, der er beskrevet i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings konceptnotat (http://dpu.dk/Clearinghouse).

Analysen behandler ikke de nationale test i Danmark, Norge og Sverige, men er en meta-undersøgelse af internationale primærstudier, der behandler nedenstående reviewspørgsmål:
Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af data fra test forbedre læreres fagdidaktiske tiltag i klasser med almindelige elever?

Hvilke virkninger forbundet med testning er der på lærere og elever i grundskolen?

Definitioner
Ved ‘test’ skal forstås egentlige test, ikke mere eller mindre uformelle tilgange til at få data om elever. Alene testtyper, som indgår i de nationale test i de nordiske landes grundskoler, kan indgå. Dette betyder, at der alene sigtes mod skolastiske test. Skolastiske test findes dog i mange former.

‘Fagdidaktiske’ skal i dette review forstås som omhandlende følgende fag: læsning/sprog, matematik og naturvidenskaber.

De ‘aktører’ der er fokus på, er elever og lærere. Skoleledere, forældre, offentligheden, politikere etc er ikke aktører i dette systematiske review.

Test og testdata kan “bruges” pædagogisk på to måder. I det første tilfælde sker brugen, efter at testen er gennemført og testdata foreligger. I det andet tilfælde sker brugen, før testen er gennemført og testdata endnu ikke foreligger. I sidste tilfælde knytter brugen sig til annonceringen af, at ‘der skal gennemføres test’.

Baggrund og metode
Alle tre skandinaviske lande har indført nationale test. Det land, der har størst erfaring med gennemførelse af nationale test er Sverige, der allerede indførte de nationale test i 1994. Først i 2004 og 2005 gennemførte Norge test på nationalt niveau og Danmark kom til i 2006/2007.

Søgninger er foretaget af Clearinghouse og omfatter perioden 1980-2008. Reviewgruppen har haft lejlighed til at kommentere alle søgninger. Desuden har de haft mulighed for at supplere søgninger med referencer. Gruppen har udnyttet denne mulighed.

Der er søgt på en måde, der muliggør fund af studier gennemført i overordentlig mange lande og publiceret på overordentlig mange sprog.

5716 fund er blevet screenet i en proces med to faser: referencescreening og fuldtekstscreening.

61 undersøgelser er genbeskrevet og vurderet. Dette arbejde er sket i et samarbejde mellem Reviewgruppen og medarbejdere fra Clearinghouse.

Genbeskrivelserne af den enkelte undersøgelse er gennemført i et samarbejde mellem en medarbejder fra Clearinghouse og et medlem af reviewgruppen. I processen har der således altid været mindst to, der har arbejdet med genbeskrivelsen. Processen er ligeledes gennemført med transparens for alle i Clearinghouse og Reviewgruppe. På denne vis er genbeskrivelser og vurderinger kvalitetssikret.


Reviewgruppen
I forbindelse med løsningen af denne opgave har der været nedsat en reviewgruppe med følgende medlemmer:
Professor Peter Allerup Institut for Læring, Aarhus Universitet
Professor Hanne Leth Andersen Center for Undervisningsudvikling, Aarhus
Universitet
Institutleder Jens Dolin Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns
Universitet
Lektor, fil.dr. Helena Korp Högskolan Väst
Postdoc, dr.polit. Rolf Vegar Olsen Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling,
Universitetet i Oslo
Reviewgruppen har deltaget ved datauddragning/genbeskrivelse af de kortlagte undersøgelser og i samarbejde med Clearinghouse udarbejdet den tekniske rapport. Der har ikke været interessekonflikter for reviewgruppemedlemmer i tilknytning til denne rapport.


Studiernes kortlægning
Som det fremgår af tabellen nedenfor, er ca. halvdelen af studierne gennemført i USA. De resterende fordeler sig på mange forskellige lande. Antallet af lande er større end 61, fordi enkelte af studierne er komparative undersøgelser, hvori indgår flere lande.

Undersøgelsesland/
Antal studier

USA
32


Kina/Hong Kong/Taiwan
6


U.K.
5


Israel
4


Australien
3


Canada
2


Sverige
2


Danmark
1


Svejts
1


Trinidad Tobago
1


Sri Lanka
1


Japan
1


Uspecificerede eller mange lande
4

---

Medens der er en vis spredning i studierne på undersøgelsesland, så er dette ikke tilfældet for studiernes publiceringssprog. Som det ses af nedenstående tabel, er næsten alle studier publiceret på engelsk.

Publiceringssprog /
Antal studier /

Engelsk
58

Tysk
1

Dansk
1

Svensk
1
---

Studierne fordeler sig på besvarelse af de to spørgsmål på denne vis:
Svar på reviewspørgsmål
Antal studier
Svar på spørgsmål 1
28
Svar på spørgsmål 2
44
------

Undersøgelsens resultater

Grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af testdata i klasser med almindelige elever forbedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne oplever et
medejerskab til.

Introduktion af test fra instanser over klasseniveau med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd kan anvendes, idet der kan registreres virkninger på curriculum, undervisning og tidsforbrug, på elevernes følelsesreaktioner, motivation, læringsadfærd og selvværd. Positive virkninger af centralt administrerede test modsvares af negative virkninger, især for de svagt præsterende elevers vedkommende.

En elev, der udsættes for test, påvirkes på en kompliceret måde både med hensyn til læringspraksis og læringsresultat.

Lærere foretrækker så uddybede oplysninger om testdata som muligt, eventuelt ledsaget af respons-/fejltype-analyser, og lærere foretrækker test på klasseniveau, der er tilpasset den aktuelle undervisning, frem for formelle test.

Lærere anvender test til at planlægge og tilrettelægge undervisningen på klasseniveau. Dette er især tilfældet, hvis læreren ikke kender eleverne godt. Lærere anvender også test individuelt i forbindelse med karaktergivning, elev og forældresamtaler, til belysning af faglige problemområder, og pædagogiske tiltag knyttet hertil.

Det pædagogiske tiltag, der alene handler om at rette og korrigere fejl i test medfører ikke i sig selv
øget elevlæring. Der er også svag evidens for, at pædagogiske tiltag, hvor læreren ud fra testdata underviser i strategier, der letter indlæringsopgaven, giver en øget elevlæring.

En afgørende kontekstuel faktor er de reelle eller forestillede følger, som testdata har eller kan have for de involverede parter, i denne sammenhæng lærerne og eleverne.Man skelner mellem to polære muligheder, nemlig high stakes og low stakes test.

Opfattelsen af, at nationale test er high stake test, lav socioøkonomisk status og lav tiltro til egen dygtighed alle indvirker negativt på elevens testpræstation, motivation og selvværd.

Baggrundsfaktorer som lærerens køn, alder, socioøkonomiske baggrund og etnicitet, spiller i det store og hele ingen rolle i de kortlagte undersøgelser.

Annoncering af, at der skal testes, indvirker på undervisningen, og eleven er bedre belyst i den eksisterende forskning i sammenligning med forrige problemstilling.

Relationen mellem testning og undervisning er kompleks og i høj grad afhængig af kontekstuelle faktorer.

Der er påvist en række forhold (med svag evidens): Nemlig positive wash-back effekter – fra svagere til stærkere – med hensyn til testenes indflydelse på lærerens undervisning i intenderet retning, og betydeligere negative wash-back effekter af introduktion af formelle test. Disse negative effekter fordeler sig på tre områder: (a) indsnævret eller fordrejet curriculum, idet faglige tankegange forsimples, faktaviden og mekaniske færdigheder betones på bekostning af kreative og æstetiske perspektiver (b) undervisningstid allokeres til det/de fag, der skal testes i, på bekostning af de fag, der ikke testes i, og (c) undervisningen kan forfalde til træning til test og udenadslæren.

En samlet vurdering viser, at fordelene ved introduktion af formelle test kan opvejes af de negative virkninger, som disse test har især for de svagere præsterende elevers vedkommende.

Elevernes testresultater stiger ved indførelse af test, men først efter nogle år. Annonceringen af, at der skal testes kan udløse følelsesreaktioner som nervøsitet og angst. Eleven forbereder sig på testen ved at lære udenad og memorere sætninger. For bedre præsterende elever stiger motivationen, mens svagere præsterende taber modet.

Der er stærk evidens for, at de testdata, som testen genererer, kan virke ind på elevens fremtidige motivation og selvværd. Højt præsterende elever styrkes i motivation og selvværd, mens det modsatte er tilfældet for svagt præsterende elever.

Undersøgelsen siger ikke noget om test anvendt som redskab til summativ evaluering, kvalitetskontrol eller benchmarking.

Test anvendt som pædagogisk/didaktisk redskab i tilknytning til formativ evaluering, at de test, der er forankret i klassens daglige liv og lærernes pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen, har større chance for at blive anvendt pædagogisk end test, der er centralt administrerede.

Den information, som kan fås fra test, kan bedres ved, at der sammen med testdata tilbydes respons- og/eller fejltypeanalyser af elevernes besvarelser. Læreruddannelsen bør inddrage lærerkompetencer til både at udvikle lokale test og til at fortolke faglige analyser af testdata fra centralt producerede instanser.

Tolkningen af “pædagogisk brug af test” i betydningen “pædagogisk brug af testdata” er svagt belyst forskningsmæssigt.

Implikationer
Undervisere skal være opmærksomme på, at nationale test genererer testdata, hvis information skal fortolkes.

De nationale test kan have både positive og negative virkninger. Især bør opmærksomheden
rettes mod de negative virkninger på især de svagt præsterende elever i form af reduceret læringsadfærd, manglende motivation og selvværd. Foranstaltninger, der kan modvirke
disse effekter, bør inddrages i den pædagogiske tilrettelæggelse og dagligdag.

For beslutningstagere og tilrettelæggere af uddannelsespolitik, politikere og embedsmænd, kan resultaterne hjælpe med til at udpege de styrker og svagheder, som anvendelsen af nationale test kan medføre som pædagogisk/didaktisk redskab.

Der bør gennemføres forskning, som anvender metoder, der sikrer en bedre indsigt i virkningen på undervisning og elever af gennemførelse af nationale test.


Den aktuelt bedste viden
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
så dagens lys i 2006, fordi man gerne vil styrke anvendeligheden af pædagogisk forskning. Det gør man ved at udnytte allerede eksisterende forskning.

Clearinghouse skal bidrage til, at politikere og praktikere har adgang til sikker og kvalificeret viden om opdragelse, undervisning og uddannelse, der kan bruges i pædagogisk praksis og i den politiske beslutningsproces.
Læs mere om Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning på www.dpu.dk/clearinghouse

torsdag, april 30, 2009

Virker nationale test som pædagogisk værktøj?

Kan nationale test fungere som pædagogisk værktøj for lærere? Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved DPU har gennemført en omfattende analyse af den internationale forskning om pædagogisk brug af nationale test.

Dansk Clearinghouse inviterer til pressemøde om analysen.

Analysen er inspireret af introduktionen af nationale test i Danmark. Men den har et bredere sigte, idet den er baseret på den bedst tilgængelige evidens, der kan fremskaffes i den pædagogiske og uddannelsesvidenskabelige forskning i perioden 1980-2008.

Undersøgelsen forsøger at finde evidens for, om testdata, der stammer fra test af samme type som de nationale test i Skandinavien, kan fungere som et pædagogisk værktøj for lærere. Men undersøgelsen ser også på, hvad der sker med undervisningen, lærerne og eleverne, når de får at vide, at de skal testes.

Skandinaviske forskere er til stede på pressemødet

De internationale undersøgelser, der behandler spørgsmålet om læreres pædagogiske brug af test, er blevet analyseret af førende skandinaviske forskere sammen med Dansk Clearinghouse ved DPU, Aarhus Universitet og disse forskere vil indgå i panelet på pressemødet.

Det drejer sig om:
Professor Peter Allerup, Aarhus Universitet,
Professor Hanne Leth Andersen, Aarhus Universitet
Institutleder Jens Dolin, Københavns Universitet
Lektor, fil.dr. Helena Korp, Högskolan Väst
Postdoc, dr.polit. Rolf Vegar Olsen, Universitetet i Oslo

Program for pressemødet om Virker nationale test som pædagogisk værktøj?
Velkomst v. dekan Lars Qvortrup
Faglig fremstilling af undersøgelsen og dens resultater v. professor på DPU Sven Erik Nordenbo
Kort pause
Spørgsmål fra pressen til et panel bestående af de forskere, der har medvirket i analyse

Praktiske oplysninger
Tid:
Mandag 4. maj 12.00 - 14.00

Sted:
Lokale A 403, 3. sal i hovedbygningen (følg skiltene fra hovedindgangen), Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Find vej til DPU

Yderligere oplysninger om Virker nationale test som pædagogisk værktøj?

Undersøgelsens resultater:
Sven Erik Nordenbo, professor, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet E: sen@dpu.dk T: direkte: 8888 9980; privat: 3259 3347; mobil (arbejde) 4025 6791; mobil (privat) 2679 2354

Tilmelding til pressemøde og praktiske oplysninger:
Kommunikationskonsulent Mette ThornvalE: meth@dpu.dk T: (mobil) 2066 3093