fredag, september 12, 2008

Lav et billebræt til natur/teknik og biologi lige ved skolen


LAV ET BILLEBRÆT

Det er praktisk at kunne finde smådyr det meste af året lige ved
skolen.

Et "billebræt" er simpelthen et kraftigt stykke bræt, som bliver
lagt direkte på jorden et sted, hvor det får lov til at ligge i
fred. Med tiden vil det blive et yndet tilholdssted for både
biller og mange andre smådyr. Så er det nemt for dig selv eller
din klasse at finde levende materiale til undervisningen.

Selve det fænomen, at dyrene netop kan findes under brættet, giver et
godt afsæt til at diskutere og undersøge, hvilke krav dyr
stiller til deres levested. I kan så i forlængelse af fangsterne
under brættet, undersøge dyrenes forhold til f.eks. fugtighed,
lys/mørke og kontakt med omgivelserne.

Flere bræddestykker kan også placeres forskellige steder,
hvorefter man kan sammenligne, hvilke dyr der tiltrækkes af de
forskellige skjulesteder.

I det hele taget er det godt at lægge flere brætstykker ud.

Som erstatning for træstykker kan man anvende stykker af kraftig
emballagepap f.eks. fra tykvæggede papkasser. De kan bankes fast
på jorden med nogle store søm i hjørnerne, men de må ikke ligge
alt for stramt hen over jordens overflade. Sømmene eller et par
sten kan være nødvendige, så pappet ikke tages af vinden.

Ved at vande pappet ved udlægningen på en varm sommerdag, kan
det fungerer ekstra effektivt.

Du kan finde flere gode ideer til, hvordan eleverne kan komme tæt på dyrene ved skolen ved at lave forskellige typer f 'fælder', som gør dem meget interesseret i arbejde og i naturen ved skolen i bogen:
Biologi omkring skolen
(Både elevbog og lærerens bog)
Af Søren Breiting.

Den findes sikkert på jeres bibliotek på skolen.