onsdag, december 20, 2006

JULENS BIOLOGI

Julens traditioner kan give undervisningen nogle alternative indgange til at stimulere elevernes biologiske forståelse og interesse.
Her gives nogle ideer.

Julens krydderier

Find sammen frem til, hvilke krydderier vi især har tradition for at bruge til jul i madlavning, bagning og konfekt. Hvor kommer de fra?

Hvorfor smager ting så forskelligt?
Svært spørgsmål, men vi kan i en snak komme ind på, at planter generelt har udviklet stoffer, som ikke umiddelbart har noget med deres liv og grundlæggende vækst at gøre.

Disse ekstra stoffer kan have funktioner som giftstoffer eller tiltrækningsstoffer, der har betydning for planternes overlevelse, selv om de kun findes i meget små mængder.
Andre stoffer har videnskaben endnu ikke været i stand til at udpege en funktion for. Men alligevel kan de være med til 'at sætte krydderi på tilværelsen' for os.

Denne mangfoldighed af stoffer er et udtryk for den biologiske mangfoldighed, eller biodiversitet, som i dag er meget i fokus.

Biodiversiteten er i fokus af flere grunde.

En vigtig grund er, at tusindvis af plante- og dyrearter i disse år udryddes, og mange af dem forsvinder, uden at de rigtigt er blevet kendt af videnskaben.

Samtidig er biodiversiteten kommet ekstra meget i fokus, fordi man i de moderne bioteknologier kan kombinere arvelige egenskaber hurtigt og præcist ved gensplejsning m.v..

Hermed har biotech-industrien fået en særlig interesse i at finde frem til organismer, som rummer særlige egenskaber, som f.eks. at producere meget specielle stoffer med ønskede virkninger.

Endelig er den biologiske mangfoldighed grundlaget for eftersøgningen af stoffer, som kan være aktive mod kræft og andre vanskelige sygdomme. Her bygges ofte på erfaringer fra naturmedicin f.eks. i tropernes regnskove, der har en særlig høj biodiversitet.

Den biologiske mangfoldighed og julen kan også gribes an ved at tage udgangspunkt i julens frugter og nødder. Igen kan der arbejdes med, hvorfra de kommer, og hvordan de er opbygget og deres biologiske funktioner. Paranødder kommer for eksempel fra regnskove i Sydamerika.

Julens planter

Julens planter er ikke blot juletræet, d.v.s. forskellige arter af gran og ædelgran. Der er også en række blomstrende planter, som vi har tradition for især at anvende op mod jul.

Og hvad er misteltenen egentlig for en størrelse?

Mange biologiske spørgsmål kan knyttes hertil.

Hvorfor blomstrer julens planter lige ved juletid?

Hvor kommer disse planter oprindeligt fra?

Og hvad med de forskellige slags planter vi samler ind til juledekorationer?
Dette kan give god anledning til at forstå forskelle mellem svampe, laver, mosser og andre planter og deres forskellige krav til voksestedet m.v.

Julens biologi har tidligre været trykt som BioTips03