mandag, oktober 06, 2008

Styrkelse af undervisningen i naturfag:
Sådan kan naturfagsundervisningen løftes!


Pressemeddelse fra Undervisningsministeriet den 22.8.2008

Regeringens nationale strategi for natur, teknik og sundhed til eksamen på stor konference

Danmark har brug for unge, som vil være naturfagslærere, ingeniører og sygeplejersker, kort sagt vælge en levevej inden for natur-, teknik- og sundhedsområdet, så Danmark kan bevare sin høje velfærd.

Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet inviterer i samarbejde med Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) 150 undervisere og naturfagsinteresserede til at diskutere forslaget til en national strategi for natur, teknik og sundhed på konferencen ”Et Fælles løft” onsdag den 27. august på Experimentarium.

Regeringen bad i foråret 2007 en uafhængig ekspertgruppe med dekan Nils O. Andersen som formand om at udarbejde forslag til en national strategi for natur, teknik og sundhed (NTS). Arbejdet mundede ud i rapporten "Et fælles løft" med ti konkrete anbefalinger, som de to ministerier og ATV nu ønsker en bred drøftelse af.

Rapporten konkluderer, at unge har brug for at opleve, at naturfagene, deres skolegang, uddannelsesvalg og livsdrømme hænger sammen. Der er behov for større sammenhæng på tværs mellem de enkelte fag, så lærere og studerende forstår, hvordan naturfagene, matematik, fysik, kemi og biologi hænger sammen og bygger oven på hinanden.

Der er behov for sammenhæng med omgivelserne, så hverdagens naturvidenskabelige fænomener og teknologiske og sundhedsfaglige udfordringer inddrages i undervisningen og gøres konkrete og relevante.

Der er behov for sammenhæng på langs, så undervisningen i grundskolen skaber forståelse, nysgerrighed og lyst til at vælge teknik-, natur- og sundhedsfag i det videre uddannelsesforløb.

Kom og hør inviterede oplægsholdere fra Danmark, Norge og Sverige komme med konkrete eksempler på, hvordan vi kan skabe større relevans og større sammenhæng og derigennem højne interessen for naturfagene i hele uddannelsessystemet.

Undervisningsministeren og videnskabsministeren vil give deres kommentarer til de nye ideer og forslag i rapporten.

Download rapporten ”Et fælles løft”

Download programmet

For yderligere information kontakt venligst:

Professor, dekan Nils O. Andersen, Københavns Universitet, formand for arbejdsudvalget for ”Et fælles løft”, tlf. 35 32 42 12

Pressechef, særlig rådgiver Line Aarsland, Undervisningsministeriet, tlf. 33 92 50 44 / 24 40 74 71, e-mail: line.aarsland@uvm.dk

Anita Damsgaard Jensen, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling , tlf. 33 92 93 92, e-mail: ajd@ubst.dk

Projektleder Jens Christian Riise, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, tlf. 45 96 08 21/ 60 84 44 12 , e-mail: jcr@atv.dk