tirsdag, august 23, 2011

Skolehaver | Naturoplevelser giver elever mod på sund mad | Haver til Maver

Ny forskningsrapport om at kombinere gode råvarer, sund mad, skolehaver og naturoplevelser, initiativet Haver til Maver på Krogerup højskole i Nordsjælland

Alle børn er med
Haver til Maver er for alle børn. Børnene er begejstrede for at være et sted, hvor de kan samarbejde om at lære på tværs af alder, etnicitet og køn.  Alle børn deltager på lige vilkår, understreger Karen Wistoft.

"Børnene differentieres ikke i fagligt stærke eller svage børn, eller i socialt kompetente eller inkompetente børn. Uderummet giver plads til alle, også til de børn, der råber lidt højere og har brug for mere albuerum end andre børn. Der bliver taget udgangspunkt i det, børnene kan – ikke i det, de ikke kan," siger Karen Wistoft.

De anerkendende og positive læringsoplevelser, der er forbundet med Haver til Maver projektet sætter på forskellig vis positive spor i børnenes øvrige skoleliv.

"Hvis børn skal udvikle sig til selvstædige individer, er der meget der tyder på, at den frihed, der er forbundet med læring i ikke-kontrollerende og ikke-bedømmende omgivelser giver et fantastisk resultat. Det taler også for, at børn skal lære i meningsfulde og autentiske rammer," siger Karen Wistoft.

Lærerne er begejstrede
Forskerholdet bag projektet har bedt de involverede lærere om feedback, og her er tilbagemeldingen, at Haver til Maver udelukkende har positive effekter i forhold til elevernes læring.

"Lærerne melder positivt tilbage med bemærkninger om, at børnene får styrket deres sociale og personlige kompetencer, men også at de udvikler deres faglige kompetencer især indenfor natur/teknik og matematik. Men lærerne udtrykker samtidig, at der er plads til forbedringer, og de ønsker hjælp til at integrere konceptet endnu bedre i undervisningen. Så der er stadig noget at arbejde med for os forskere," fortæller Karen Wistoft. 

Fakta om Haver til Maver
Haver til Maver foregår på Krogerup Avlsgaard ved Humlebæk i Nordsjælland.  Sidste år deltog 46 skoleklasser og 1100 elever. Det samme antal elever forventes at deltage de kommende år.


Kontakt
Karen Wistoft, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), leder forskningsprojektet, som sker i samarbejde med Aarstiderne.
Download rapporten


'Haver til Maver' : Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling  kan købes igennem

Haver til Maver / Aarstiderne
Krogerupvej 3c, 3050 Humlebæk
info@aarstiderne.com
70260066


Men også hentes her som download pdf fil:

'Haver til Maver' : Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling  

2 MB, PDF-dokument

ForskningVidenskabelig rapport
Forfattere til HAVER TIL MAVER rapport:
”Jordens bedste klasseværelse!”
Haver til Maver er et levende undervisningstilbud til børn, hvor de engageres i dyrkning af økologiske grøntsager i deres egne haver, laver mad i udekøkkener samt går på opdagelse i naturen – alt sammen undervisning, der foregår i et uhyre stimulerende læringsmiljø. 
Haver til Maver er Søren Ejlersens initiativ, og tusindvis af børn, og dermed forældre, er blevet berørt af den usædvanlige kombination af skolehaver efterfulgt af gastronomisk madlavning på friluftskomfurer garneret med spændende naturformidling på Krogerup Avlsgaard i Humlebæk, Nordsjælland. En gruppe forskerne har fulgt et stort antal klasser i Haver til Maver, og både børn, stedets undervisere, skoleklassernes lærere og børnenes forældre er blevet interviewet om deres udbytte, erfaringer og oplevelser på Krogerup.

I rapporten gøres der nærmere rede for, hvorledes det lykkes Haver til Maver, og særligt underviserne på Krogerup, at skabe en stemning, så nærmest ingen har noget negativt at udsætte på tilbuddet. Derudover redegøres der for de pædagogiske og sundhedsfremmende kompetencer, der synes at blive styrket hos børnene. Samtidig peger forskergruppen på en række forhold, som bør tænkes med, når selve konceptet Haver til Maver ønskes udbredt til andre dele af landet, hvilket allerede er undervejs.
OriginalsprogDansk
Udgivelsesdato16-08-2011
UdgivelsesstedInstitut for Pædagogik og Uddannelse, AU
Vol/bind1
Udgave1
Antal sider130
ISBN (trykt)978-87-7430-250-6
ISBN (elektronisk)978-87-7430-249-

Forskergruppen kommer fra Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik ved (DPU), Aarhus Universitet i København.

torsdag, januar 20, 2011

Walton Ford billeder til tværfaglig undervisning


kunstmuseet Lousiana i Humlebæk vises i denne tid store fascinerende billeder af den amerikanske billedkunstner Walton Ford.

De egner sig ualmindelig godt til arbejde med tværfaglige emner, hvor vores forhold til dyr og natur sammenholdes med vores forhold til hinanden.

Der vil være mange faglige pointer, der kan udvikles forståelse af ved at arbejde med udvalgte Walton Ford billeder i klassen.

Det er nok bedst med elever i de store klasser samt lige så oplagt i gymnasiet.

Skolefag som billedkunst, dansk, biologi, geografi, historie, natur/teknik vil være oplagte som mulige tværfaglige partnere.

Walton Ford udstillingen på Lousiana varer ind til den 6. marts 2011, så der er stadig tid til at nå et museumsbesøg med klassen til Lousiana.

Ovenstående Walton Ford billede pryder Lousiana magasinet. Det giver en smagsprøve på billedstilen hos Walton Ford: en detaljeringsgrad i gengivelsen af dyr og omgivelser i en sjælden set grad, holdt i en 'gammeldags' stil, med associationer til de første hvide opdagelsesrejsende i de eksotiske landområder rundt omkring i verden.

Men hver gang med budskaber til overvejelse for beskueren. Og da billederne er kæmpe store, så er de nærmest fysisk ikke til at komme udenom.

Det får man også en klar forestilling om ved at studere billedet nedenfor, der naturligvis på ingen måde giver indblik i billedets voldsomhed. Det illustrerer en enorm flok af vandreduen, - den amerikanske passenger pigion - som for få århundrede siden optrådte under overnatningen uden for yngletiden, så store træers grene brækkede af.

Og nu er den helt udryddet fra jordens overflade. Den slags konkrete fortællinger med den malende gengivelse vil ikke kunne undgå at optage elever. Da Walton Ford både fokuserer på mennesker og dyr (og natur generelt) vil hans billeder nemt kunne styrke elevernes engagement i overvejelser over bæredygtig udvikling, og kan dermed blive et værdifuldt bidrag til skolens uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU).


Læs mere om Walton Ford udstillingen på Lousiana her: http://www.louisiana.dk/dk/Menu/Udstillinger/Walton+Ford