torsdag, januar 20, 2011

Walton Ford billeder til tværfaglig undervisning


kunstmuseet Lousiana i Humlebæk vises i denne tid store fascinerende billeder af den amerikanske billedkunstner Walton Ford.

De egner sig ualmindelig godt til arbejde med tværfaglige emner, hvor vores forhold til dyr og natur sammenholdes med vores forhold til hinanden.

Der vil være mange faglige pointer, der kan udvikles forståelse af ved at arbejde med udvalgte Walton Ford billeder i klassen.

Det er nok bedst med elever i de store klasser samt lige så oplagt i gymnasiet.

Skolefag som billedkunst, dansk, biologi, geografi, historie, natur/teknik vil være oplagte som mulige tværfaglige partnere.

Walton Ford udstillingen på Lousiana varer ind til den 6. marts 2011, så der er stadig tid til at nå et museumsbesøg med klassen til Lousiana.

Ovenstående Walton Ford billede pryder Lousiana magasinet. Det giver en smagsprøve på billedstilen hos Walton Ford: en detaljeringsgrad i gengivelsen af dyr og omgivelser i en sjælden set grad, holdt i en 'gammeldags' stil, med associationer til de første hvide opdagelsesrejsende i de eksotiske landområder rundt omkring i verden.

Men hver gang med budskaber til overvejelse for beskueren. Og da billederne er kæmpe store, så er de nærmest fysisk ikke til at komme udenom.

Det får man også en klar forestilling om ved at studere billedet nedenfor, der naturligvis på ingen måde giver indblik i billedets voldsomhed. Det illustrerer en enorm flok af vandreduen, - den amerikanske passenger pigion - som for få århundrede siden optrådte under overnatningen uden for yngletiden, så store træers grene brækkede af.

Og nu er den helt udryddet fra jordens overflade. Den slags konkrete fortællinger med den malende gengivelse vil ikke kunne undgå at optage elever. Da Walton Ford både fokuserer på mennesker og dyr (og natur generelt) vil hans billeder nemt kunne styrke elevernes engagement i overvejelser over bæredygtig udvikling, og kan dermed blive et værdifuldt bidrag til skolens uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU).


Læs mere om Walton Ford udstillingen på Lousiana her: http://www.louisiana.dk/dk/Menu/Udstillinger/Walton+Ford