torsdag, april 30, 2009

Virker nationale test som pædagogisk værktøj?

Kan nationale test fungere som pædagogisk værktøj for lærere? Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved DPU har gennemført en omfattende analyse af den internationale forskning om pædagogisk brug af nationale test.

Dansk Clearinghouse inviterer til pressemøde om analysen.

Analysen er inspireret af introduktionen af nationale test i Danmark. Men den har et bredere sigte, idet den er baseret på den bedst tilgængelige evidens, der kan fremskaffes i den pædagogiske og uddannelsesvidenskabelige forskning i perioden 1980-2008.

Undersøgelsen forsøger at finde evidens for, om testdata, der stammer fra test af samme type som de nationale test i Skandinavien, kan fungere som et pædagogisk værktøj for lærere. Men undersøgelsen ser også på, hvad der sker med undervisningen, lærerne og eleverne, når de får at vide, at de skal testes.

Skandinaviske forskere er til stede på pressemødet

De internationale undersøgelser, der behandler spørgsmålet om læreres pædagogiske brug af test, er blevet analyseret af førende skandinaviske forskere sammen med Dansk Clearinghouse ved DPU, Aarhus Universitet og disse forskere vil indgå i panelet på pressemødet.

Det drejer sig om:
Professor Peter Allerup, Aarhus Universitet,
Professor Hanne Leth Andersen, Aarhus Universitet
Institutleder Jens Dolin, Københavns Universitet
Lektor, fil.dr. Helena Korp, Högskolan Väst
Postdoc, dr.polit. Rolf Vegar Olsen, Universitetet i Oslo

Program for pressemødet om Virker nationale test som pædagogisk værktøj?
Velkomst v. dekan Lars Qvortrup
Faglig fremstilling af undersøgelsen og dens resultater v. professor på DPU Sven Erik Nordenbo
Kort pause
Spørgsmål fra pressen til et panel bestående af de forskere, der har medvirket i analyse

Praktiske oplysninger
Tid:
Mandag 4. maj 12.00 - 14.00

Sted:
Lokale A 403, 3. sal i hovedbygningen (følg skiltene fra hovedindgangen), Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Find vej til DPU

Yderligere oplysninger om Virker nationale test som pædagogisk værktøj?

Undersøgelsens resultater:
Sven Erik Nordenbo, professor, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet E: sen@dpu.dk T: direkte: 8888 9980; privat: 3259 3347; mobil (arbejde) 4025 6791; mobil (privat) 2679 2354

Tilmelding til pressemøde og praktiske oplysninger:
Kommunikationskonsulent Mette ThornvalE: meth@dpu.dk T: (mobil) 2066 3093