fredag, december 18, 2009

Klimaundervisning for de ældste klasser – et lærestykke


Mens mange af os krydser fingre for, at verdens mægtigste politikere også optræder som ansvarlige ledere i forhold til klimaet, undres jeg gang på gang over de såkaldte klimaskeptikeres opfattelse.

Sågar oplevede jeg forleden aften en ellers indsigtsfuld person hævde, at han mente, at CO2 forøgelsen var en virkning af jordens opvarmning og altså ikke det omvendte.

Og så var han i øvrigt ikke i tvivl om, at det hele var naturligt, og at vi mennesker ikke havde ansvaret for ændringerne.

Dens slags opfattelser går over min forstand, men det er vist min egen skyld.

Fra forskningen i science education har mange års fokus på begrebsudvikling og naturvidenskabelig forståelse dokumenteret, hvor let der sker det, at den ’rigtige videnskabelige’ forståelse fra naturfagsundervisningen til dagligt viger for personers private begreber og opfattelser.

Det kan vi vel leve med i mange sammenhænge, men når det drejer sig om så afgørende problemer som klimaet globalt og vore børnebørns fremtid, så kan man kun være betænkelig.

Et kyrofæ som Bjørn Lomborg har ikke blot haft medvind, fordi han er dygtig og stiller nogle umiddelbart fornuftige spørgsmål, men også og vist især, fordi han hælder benzin på klimaskeptikernes bål, og bliver en kærkommen gave til de interesser, der ikke ønsker reduktioner i brugen af fossile brændstoffer.

Per Meilstrup skriver under overskriften


’Tillykke til den sorte lobby 2: En effektiv kampagne’
blandt andet følgende:

”Kampagnen for at skabe uklarhed omkring den videnskabelige konsensus på området er velkendt og dokumenteret, bedst i James Hoggans fremragende “Climate Cover-up”, hvor han kortlægger mere end 10 års intens og succesrigt anti-klima lobbyarbejde, først og fremmest i USA.

Med finansiering fra bl.a. Exxon Mobil og andre olie- og kulselskaber er det lykkedes tænketanke med troværdigt klingende navne som f.eks. Information Council on the Environment (ICE) og Competitive Enterprise Institute (CEI) og en række dygtige kommunikatører som f.eks. Fred S. Singer og Timothy Ball at orkestrere en byge af koordinerede og medie-egnede budskaber, der modsiger den etablerede videnskab på området.

Budskaberne er i bedste fald stærkt selektive, i værste fald direkte løgnagtige, men ikke desto mindre bliver de viderebragt af førende politikere og medier. Så sent som i det seneste år har Exxon Mobil investeret hundredetusinder af pund i anti-lobbyen. Ikke mindst medierne er glade for de sensationelle “de-har-jo-ikke-noget-på-budskaber”. ”

Selve Meilstrups blog indlæg er fremragende stof til undervisning om klima på de store klassetrin i folkeskolen og til gymnasiet.


Men indlægget, der sobert fremstiller nogle sagsagter, bliver ekstra godt til undervisningen, når man inddrager de kommentarer, som følger efter Meilstrups udredning. Her afspejles tydeligt en række mere eller mindre heldige formuleringer af holdninger og beklikkelser af Meilstrups grundlag.

Med andre ord, der er masser af stof til eftertanke om, hvad der bygges op af sandheder og fordrejelser i tilknytning til et meget alvorligt problem som det globale klimas forandring.

Som supplement til klimadebatten er der også gode informationer og visualisering at hente på Googles Klima http://www.google.dk/intl/da/landing/cop15/

Klimaundervisning .dk kan du også finde mange ideer mv. http://klimaundervisning.dk/

Er du lidt mere overordnet interesseret i, hvordan vi kommer videre med klimaundervisning og uddannelse for bæredygtig uddannelse i det hele taget bør du få fat i den gratis rapport her om uddannelse, klima og bæredygtig udviklinghttp://uddannelse.blogspot.com/

Ingen kommentarer: