torsdag, maj 07, 2009

Fagdidaktik får sit eget forskningsprogram på DPU

Fagdidaktik drejer sig om overvejelser over, hvad og hvordan der skal og kan undervises i i forhold til forskellige skolefag og andre undervisningsfag, samt hvordan den faglige undervisning foregår i praksis på skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Fagdidaktik har altid været en del af DPUs opgave og ikke mindst af den tradition, som DPU blev dannet ud fra, nemlig oprindelig ved en sammenlægning af Danmarks Lærerhøjskole, Pædagoghøjskolen og Danmarks Pædagogiske Institut i år 2000. På Danmarks Lærerhøjskole var der etablerede fagdidaktiske miljøer inden for de fleste skolefag. Selv har jeg siden 1975 været en del af miljøet, der arbejdede med fagdidaktik i relation til en række områder, nemlig oprindelig biologisk fagdidaktik, siden bredere som fagdidaktik på tværs af folkeskolens naturfag.
Desuden har jeg været meget optaget af didaktiske spørgsmål vedr. miljøundervisning, og i senere år didaktik i forhold til uddannelse for bæredygtig udvikling. Denne forskning skete i begyndelsen i Center for Miljø- og Sundhedsundervisning og fra 2000 i Forskningsprogram for Miljø og Sundhedspædagogik.

Om de sidst nævnte didaktikker skal kaldes for 'fagdidaktik' er vist lidt af en smagssag, idet disse områder hverken eksisterer som selvstændige skolefag eller videnskabsfag. Men under alle omstændigheder er der fuldstændige parelleller mellem typerne af forskningsspørgsmål for fagdidaktik og for de andre tværgående områder, miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling.

Siden omdannelsen af Danmarks Lærerhøjskole (DLH) til Danmarks Pædagogiske Universitet har fagdidaktikken ved DPU haft stadigt vanskeligere vilkår både bemandingsmæssigt, og fordi vores traditionelle store opgave med videreuddannelse af folkeskolens lærere blev taget fra os og lagt ud til de dengang nydannede centre for videregående uddannelse (CVU'er). Denne var nemlig også ofte knyttet tæt til arbejde med udvikling på skolerne og forskellige former for følgeforskning eller aktionsforskning. Mange vil nok blandt andet huske MUVIN projektet som et godt eksempel for dette.

Nu er der imidlertid - langt om længe - for alvor ved at blive sat mere fokus på fagdidaktikken på DPU, idet der nu etableres et separat forskningsprogram for fagdidaktik, se nedenstående invitation til indvielsen af forskningsprogrammet.


 • Åbning af Forskningsprogram for Fagdidaktik
  25. maj 2009 kl. 14.00-16.00

  Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
  Tuborgvej 164, 2400 København NV, Bygning D – lokale D169


  Program

  Velkomst Ved Dekan Lars Qvortrup, DPU

 • Velkomst og præsentation af Forskningsprogram for Fagdidaktik og af programleder Institutleder Martin Bayer, Institut for Didaktik, DPU

 • Udfordringer til et forskningsprogram i fagdidaktik i et nationalt og internationalt perspektiv Ved Programleder for Forskningsprogram i Fagdidaktik

 • Fagdidaktik i et lærerperspektiv – samarbejdet mellem professionshøjskolerne og Forskningsprogrammet for Fagdidaktik Prodekan Chresten Kruckov, Professionshøjskolen UCC

 • Fagdidaktik i et universitetsperspektiv – samarbejdet mellem Syddansk Universitet og Forskningsprogrammet for Fagdidaktik ved Professor Ellen Krogh, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet

Institut for Didaktik er efterfølgende vært ved en reception.

Alle er velkomne, men af hensyn til planlægningen beder vi om

tilmelding senest 20. maj på via www.dpu.dk/kalender

Ingen kommentarer: